Sudy a barely

barrels-drums

Sudy/Barely

Sudy a barely je možné ľahko zdvihnúť a premiestniť manipulátorom Indeva