Vrecia

bag emptying

Vyprázdňovanie vreca

So sériou INDEVA® Liftronic® dokážete vyprázdňovať a plniť vrecia veľmi ergonomickým a bezpečným spôsobom. INDEVA® skutočne udržiava uchytávaci nástroj úplne bez pohybu, zatiaľ čo sa vrece plní alebo vyprázdňuje a jeho hmotnosť sa mení. Toto je možné vďaka samovyvažovacej technológii, jedinečnej funkcii inteligentných manipulačných zariadení (INDEVA®); operátor nemusí aplikovať extra silu na udržanie bremena bez pohybu počas [...]

bag emptying

Vákuové uchytávače

Manipulátory INDEVA® môžu byť vybavené úchopovými nástrojmi pre manipuláciu s vrecami pomocou vákuových alebo mechanických čeľustí.