Stavebné materiály

Handling of Tiles

Manipulácia s obkladačkami

Manipulátory INDEVA® so štandardnými alebo vlastnými úchopovými nástrojmi pre manipuláciu s dlaždicami a obkladmi.