S cieľom efektívne riadiť všetky otázky podnikovej udržateľnosti spoločnosť Scaglia INDEVA vytvorila internú organizáciu prostredníctvom vymenovania výboru pre riadenie podnikovej sociálnej zodpovednosti.

Veríme v transparentné, etické a zodpovedné správanie ako spôsob podnikania. To znamená nielen dodržiavanie zákonov a predpisov, ale aj zohľadňovanie očakávaní a túžob rôznych zainteresovaných strán v súlade s cieľom udržateľného rozvoja č. 16 (Mier, spravodlivosť , silné inštitúcie):

Spoločnosť Scaglia INDEVA vyvinula súbor nástrojov, ktoré sa uplatňujú v celej skupine na zabezpečenie vysokých etických noriem. Tento súbor nástrojov sa zameriava na organizačný model podľa talianskej zákonnej vyhlášky 231/2001 a etický kódex a zahŕňa:

  • Protikorupčný kódex správania
  • Kódex základných pracovných podmienok
  • Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • Politika proti modernému otroctvu
  • Politika ochrany životného prostredia a energetiky
  • Politika nediskriminácie a rozmanitosti
  • Kódex správania dodávateľa

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásad správania vydala spoločnosť Scaglia INDEVA Postup oznamovania nekalých praktík, ktorého účelom je nahlasovanie porušení a nezrovnalostí jej kódexov dozornej rade, pričom je zaručená dôvernosť a anonymita.