V súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (SGD) a v súlade so zásadami udržateľnosti Global Compact spoločnosť Scaglia INDEVA spustila program INDEVA 2030.
Cieľom tohto programu je šíriť v rámci spoločnosti a medzi všetkými zainteresovanými stranami kultúru udržateľnosti prostredníctvom podpory iniciatív, ktoré vedú ku konkrétnym výsledkom, najmä pri dosahovaní týchto cieľov udržateľného rozvoja:

Činnosti a projekty INDEVA 2030

V rámci programu INDEVA 2030 prebieha mnoho projektov a aktivít.

Naše hlavné aktivity a projekty nájdete na nasledujúcich stránkach: E – ENVIRONMENT, S – SOCIAL, G – GOVERNANCE