Inteligentné pomocné zariadenia versus tradičné zdvíhacie vybavenie

Priemyselné manipulátory INDEVA® (inteligentné pomocné zariadenia) séria Liftronic® Series versus tradičné zdvíhacie vybavenie a pneumatické manipulátory.

Priemyselné manipulátory séria Liftronic®, lepšie známe ako INDEVA® (inteligentné manipulačné zariadenia) patria do triedy manipulátorov známym po celom svete ako “Inteligentné pomocné zariadenia (IAD)”. V porovnaní s tradičnými pneumatickými manipulátormi ponúkajú výrazné výhody vzťahujúce sa na ergonómiu, bezpečnosť a produktivitu.

Liftronic Easy verzie 6

Automatické snímanie hmotnosti a automatické vyvažovanie hmotnosti bremena

Pomocou elektronického zariadenia založeného na mikroprocesorovom systém automaticky a okamžite vyvažuje hmotnosť bremena; Nielenže automaticky vyvažuje hmotnosť bremena (funkcia automatického vyvažovania) ale aj kontinuálne sníma a vyvažuje hmotnosť bremena (funkcia automatického snímania hmotnosti).  Vďaka tejto funkcii môže operátor manipulovať s rôznymi hmotnosťami (napr. vyprázdňovanie alebo plnenie sudov, škatúľ, vriec atď), alebo s bremenami s rôznymi veľkosťami a hmotnosťami bez prerušovania týchto manipulačných operácií kvôli úprave nastavení bremena alebo zvoleniu iného predvoleného parametra bremena pomocou tlačidiel alebo regulátorov tlaku.
Operátor dokáže manipulovať s bremenom prirodzeným a intuitívnym spôsobom tak, že takmer zabudne, že používa stroj.
Tradičné pneumaticky ovládané manipulátory, vrátane tých, ktoré sú popísané ako samovyvažovacie, vyvažujú hmotnosť počas zdvíhania bremena, ale nesnímajú automaticky a kontinuálne hmotnosť bremena  a nenastavujú automaticky vyvažovanie pri zmene hmotnosti.
Vyvažovanie je omnoho pomalšie, pretože pneumatickému signálu trvá prechod cez okruhy dlhší čas v porovnaní s elektronickým signálom.

Vysoká presnosť pri umiestňovaní bremena

Priemyselné manipulátory INDEVA® neprebiehajú, nenarážajú a nevyžadujú si množstvo malých korekčných pohybov na dosiahnutie požadovanej polohy, ako je to u pneumatických priemyselných manipulátorov.

Funkcia plávajúceho režimu (ruky na bremene) umožňuje operátorom vykonávať úlohy presného umiestnenia s rukami na samotnom bremene, pre maximálnu kontrolu bez potreby použitia rukovätí alebo stláčania tlačidiel; tento režim je veľmi užitočný najmä vtedy, keď je potrebné umiestniť bremeno v obmedzenom priestore alebo s chúlostivými bremenami, ktoré by mohli byť ovplyvnené typickými nárazmi pneumaticky ovládaných manipulátorov.

Ergonomická a ľahká manipulácia s bremenom

S priemyselnými manipulátormi INDEVA® série Liftronic®  režim ovládania končekmi prstov pomocou rukoväte snímajúcej silu poskytuje okamžitú reakciu na pohyby operátora nahor a nadol. Toto výrazne znižuje zotrvačné sily pri spúšťaní, zrýchľovaní a spomaľovaní, čo umožňuje systému pracovať ako predĺžená ruka operátora.  Úsilie požadované od operátora na pohyby pozdĺž osi Z je konštantné a takmer nulové; táto funkcia, spolu s ich ergonomickým dizajnom, robí z manipulátorov INDEVA® jediné dostupné riešenia manipulácie s materiálom, ktoré skutočne vyhovujú najprísnejším nariadeniam a smerniciam o ergonómii a bezpečnosti pri manuálnej manipulácii s bremenom.

Rýchle pohyby

Priemyselné manipulátory INDEVA®  reagujú rýchlo a pritom hladko na ľudský dotyk, porážajúc zotrvačnosť počas zrýchľovania a aj počas brzdenia a zosilňujúc pohyby operátora. Operátor si nevšimne žiadne oneskorenie medzi snímaním stroja a reakciou, čo je nemožné s pneumaticky ovládanými manipulátormi.

Lepšia viditeľnosť a ľahkosť manévrovania

Zdvíhacie nástroje používané pre priemyselné manipulátory INDEVA®  sú omnoho ľahšie a kompaktnejšie ako nástroje používané pre tradičné manipulátory a umožňujú lepšiu viditeľnosť a ľahkosť manévrovania.

Všestrannosť

Priemyselné manipulátory INDEVA® séria Liftronic® Easy môžu byť vybavené rýchlospojkou uchytávacieho nástroja, pomocou ktorej sa dajú rýchlo a ľahko meniť rôzne nástroje a manipulovať s rôznymi typmi bremien s prerušením práce trvajúcim len 15 sekúnd.
Modifikácie parametrov manipulácie s bremenom alebo funkcií koncového efektora sa vykonávajú veľmi ľahko prostredníctvom elektronického softvéru (omnoho jednoduchšia operácia v porovnaní s nutnosťou vymeniť pneumatické okruhy pneumatických manipulátorov). Toto je zvlášť dôležité v prípade špeciálnych koncových efektorov s viacerými funkciami.
Naša modulárna koncepcia uchytávacieho nástroja “MODULO” a programovateľná logika mikroprocesora robí z manipulátora série LIFTRONIC®  jedinečné riešenie manipulácie s bremenom, ktoré vyhovuje požiadavkám každého priemyselného odvetvia.

Zvýšená produktivita

Pomocou zariadenia INDEVA® je možné udržiavať celú pracovnú zmenu, čím sa zvyšuje produktivita a pohoda obsluhy.

Zabezpečenia

Najmodernejšie bezpečnostné zariadenia zabraňujú pohybu bez prítomnosti a ovládania obsluhy. V prípade výpadku elektrického prúdu je motor zablokovaný mechanickým zámkom a zaťaženie sa nedá uvoľniť, kým sa neobnoví výkon alebo sa neprestane plná záťaž.

Bezdrôtové pripojenie pre priemysel 4.0

INDEVA® si môže vymieňať dáta s počítačovým systémom zákazníka prostredníctvom firemnej siete a umožňuje sledovať manipulačnú činnosť prostredníctvom softvéru rozhrania. Kliknutím sem získate viac informácií o internetových veciach.

Odstraňovanie problémov na diaľku

INDEVA® môže byť pripojený cez Wi-Fi k aplikácii App-Indeva, takže dáta zariadenia je možné prenášať v reálnom čase na vzdialený tablet alebo smartphone. To môže pomôcť diagnostikovať chyby, čo výrazne znižuje náklady na hovory a prestoje operátora.

Rešpektovanie životného prostredia

Nedávna prípadová štúdia na Strojníckej fakulte Univerzity v Brescii a publikovaná v Medzinárodnom vestníku priemyselnej ergonómie spolu s porovnávacou štúdiou realizovanou na univerzite v Miláne ukázali, ako používanie INDEVA® spĺňa súčasné Priemyselný dopyt po vyššej produktivite v kombinácii so zlepšenou ergonómiou a bezpečnosťou.

Pre aplikácie, ktoré vyžadujú rýchlosť manipulácie, hladké pohyby a presné polohovanie zaťaženia, je séria INDEVAs-Liftronic® dokonalým riešením.

Stiahnite si pdf na inteligentných pomocných zariadeniach INDEVA®

Prevezmite tu prípadovú štúdiu od Daniely Colombini, ktorá porovnáva rôzne zdvíhacie systémy

Nízka uhlíková stopa vďaka efektívnosti a nízkej spotrebe energie.